• S.S.

Masuri de protectie sociala OUG 220/2020 - Beneficii pentru angajatori

Actualizată în: 29 apr. 2021

In Monitorul Oficial 1326/31.12.2020 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Aceasta este vigoare din 31 decembrie 2020.

Principalele prevederi:

1. Beneficii pentru angajatori: vor primi lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană din categoriile de mai jos, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei, la incadrarea in munca, pe perioadă nedeterminata, cu norma întreaga, a:

a) persoanelor avand peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau de alerta;

b) persoanelor avand intre 16 si 29 de ani înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene/a municipiului București;

c) cetațenilor români, încadrați în aceleași categorii de vârstă, cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere.

  • Angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni - de la data incheierii lor;

  • Sumele se acordă pentru plata salariului proporțional cu timpul efectiv lucrat de salariat și nu se cumulează, pentru același angajat, cu subvențiile care se acordă angajatorilor de la AJOFM/AOFMB in temeiul conventiilor incheiate cu acestea;

  • Sumele se decontează din bugetul asigurărilor pentru șomaj, la cererea angajatorilor, depusă prin mijloace electronice la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene/a mun. București în raza cărora aceștia își au sediul social, după plata de către angajator a drepturilor salariale;

2. OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă se modifica astfel:

Până la 30 iunie 2021, dar nu mai mult de o perioadă de 3 luni, la alegerea angajatorului, pentru angajații care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni, se asigură decontarea unei părți din salariul acordat acestora, reprezentând 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate în aceste locuri de muncă, pentru o perioadă de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 6/2020, aferent perioadei lucrate.

3. OUG nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, se modifica astfel:

Prevederile sale se aplică până la 30 iunie 2021 și în situația în care prin ordin al ministrului educației se dispune suspendarea activităților care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem on-line.

2 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate