• S.S.

Telemunca sau work from home

Actualizată în: 21 aug. 2020

Pentru ca este un subiect de interes la ora actuala, vom aborda Telemunca - institutie de dreptul muncii, reglementata si in Romania. Am subliniat mai intai aspectele esentiale, apoi am adaugat cadrul legislativ si extrase pentru cei care vor sa citeasca si textele de lege (in sens larg).


Ceea ce trebuie sa cunoasca fiecare dintre noi este ca:

- in starea de alerta, telemunca este recomandata, insa nu obligatorie, mai ales in cazurile in care salariatul nu isi doreste si nu isi da cosimtamantul;

- este necesara perfectarea unui act aditional de telemunca (cu exceptia starii de urgenta);

- telemunca este, de fapt, o modificare a locului muncii, temporara sau fara a se preciza perioada de final a telemuncii;

- telemunca poate avea mai multe adrese, este insa necesar sa le declaram sau sa informam angajatorul, ideal ar fi sa fie incluse in actul aditional de telemunca;

- telemunca preuspune lucratul din în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, minim o zi pe lună => maximul nu este specificat;

- codul muncii descrie cum se incheie AA de telemunca ( in general, actele aditionale): inaintea producerii modificarii, in afara unor exceptii;

- totodata, anagajatorul trebuie sa puna la dispozitie salariatului cadrul in care sa se intalneasca cu colegii, pentru a nu fi izolat;

- telesalariaţii organizează programul de lucru de comun acord cu angajatorul,


Cadrul normativ al telemuncii (muncii la distanta) corelat cu situatia speciala a starii de alerta instituita datorita pandemiei este unul format din mai multe reglementari, dupa cum urmeaza:

  • Hotărârea nr. 24/2020 a Comitetul Național pentru Situații de Urgență privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2

-> În vigoare din 15 mai 2020 - Publicat în Monitorul Oficial nr. 395 din 15 mai 2020.

Extras din ANEXA – MĂSURI de prevenire și control al infecțiilor aplicabile pe durata stării de alertă: Instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii economici publici și privați au obligația organizării activității, astfel încât munca să se desfășoare de la domiciliul angajaților, iar dacă activitatea desfășurată nu permite acest lucru, să ia măsuri (...)

  • Legea nr. 55/2020 - unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Art. 17. — Pe durata stării de alertă, angajatorul poate dispune, cu consimțământul angajatului, desfășurarea activității în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, modificarea locului de muncă ori a atribuțiilor acestuia.

  • Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă

În vigoare de la 05.04.2018. Publicat în M.Oficial nr. 296/02.04.2018.

Art. 2. - În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) telemuncă - forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor;

b) telesalariat - orice salariat care desfășoară activitatea în condițiile prevăzute la lit. a).

Art. 3. - (1) Activitatea de telemuncă se bazează pe acordul de voință al părților și se prevede în mod expres în contractul individual de muncă odată cu încheierea acestuia pentru personalul nou-angajat sau prin act adițional la contractul individual de muncă existent.

(2) Refuzul salariatului de a consimți la prestarea activității în regim de telemuncă nu poate constitui motiv de modificare unilaterală a contractului individual de muncă și nu poate constitui motiv de sancționare disciplinară a acestuia.

  • Codul Muncii – Legea 53/2003

Art. 17. - (1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligația de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esențiale pe care intenționează să le înscrie în contract sau să le modifice.

(2) Obligația de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului individual de muncă sau a actului adițional, după caz.

(3) Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la cel puțin următoarele elemente:

a) identitatea părților;

b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;

c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;

d) funcția/ocupația conform specificației Clasificării Ocupațiilor din România sau altor acte normative, precum și fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului;

e) criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;

f) riscurile specifice postului;

g) data de la care contractul urmează să își producă efectele;

h) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;

i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;

j) condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia;

k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul;

l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și ore/săptămână;

m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului;

n) durata perioadei de probă.

(4) Elementele din informarea prevăzută la alin. (3) trebuie să se regăsească și în conținutul contractului individual de muncă.

(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, anterior producerii modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.


14 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate