• S.S.

Regimul incadrarii in munca a strainilor in Romania

Actualizată în: 29 apr. 2021


A fost modificat regimul incadrarii in munca a strainilor in Romania prin legea 200/10.09.2020 (in MO nr. 832/10.09.2020) pentru completarea OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Modificari principale:

- Viza de lungă şedere pentru detaşare se acordă fără prezentarea copiei avizului de detaşare străinilor si cetăţenilor din Republica Moldova, Ucraina şi Republica Serbia încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pe o perioadă de maximum 9 luni într-un an calendaristic;

- nu este necesară obţinerea avizului de angajare pentru încadrarea în muncă pe teritoriul României a străinilor, cetăţeni din Republica Moldova, Ucraina şi Republica Serbia încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pe o perioadă de maximum 9 luni într-un an calendaristic (OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative)

- nu este nevoie de aviz de angajare pentru cetăţenii din Republica Moldova, Ucraina şi Republica Serbia încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pe o perioadă de maximum 9 luni într-un an calendaristic, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2) (OG 25/2014):

1. angajatorul intenţionează să încadreze în muncă într-o localitate de frontieră de pe teritoriul României, cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau determinată, un străin, cetăţean al unui stat ce are frontieră comună cu România şi care locuieşte în zona de frontieră a statului respectiv;

2. străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de autorizare prevăzute de legislaţia în vigoare în România pentru ocuparea acelui loc de muncă şi nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României.Since it's related to the status of the foreigners I have added an English version of the provisions below:

In the Official Journal no. 832 of 10.09.2020, Law 200 / 10.09.2020 was published for the completion of GEO no. 194/2002 on the regime of aliens in Romania and Government Ordinance no. 25/2014 on the employment and secondment of foreigners in Romania and for amending and supplementing some normative acts on the regime of foreigners in Romania.

The main provisions:

- The long-stay visa for secondment is granted without presenting a copy of the secondment notice to foreigners and citizens of the Republic of Moldova, Ukraine and the Republic of Serbia employed in Romania with a full-time individual employment contract, for a maximum period of 9 months a calendar year;

- it is not necessary to obtain the employment permit for employment on the territory of Romania of foreigners, citizens of the Republic of Moldova, Ukraine and the Republic of Serbia employed in the territory of Romania with full-time individual employment contract, for a maximum period of 9 months -a calendar year (GO 25/2014)

5 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate