• S.S.

Proiect de lege - continuarea activitatii pana la 70 de ani

Actualizată în: 31 mar. 2021

Actualmente exista in dezbatere la Ministerul Muncii un Proiect de lege referitor la persoanele care urmeaza sa se pensioneze sau au statut de pensionar. Corelativ, acelasi document propune modificarea Codului Muncii, a Legii pensiilor, a Codului administrativ si a altor acte normative, in sensul celor de mai jos.
Principalele modificari pentru angajatori:

  • Persoanele care desfășoară activități în baza unui contract de munca, a unui raport de serviciu sau a unui act de numire în functie si indeplinesc conditiile de pensionare pentru limita de varsta, pot continua activitatea, la cerere, pana la împlinirea vârstei de 70 de ani;

  • Cererea se va depune la angajator, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de împlinirea vârstei legale de pensionare, iar angajatorul privat poate aproba sau nu cererea;

  • Dupa depunerea cererii pentru continuarea activitatii si aprobarea acesteia de catre angajator, persoanele care indeplinesc condițiile pentru pensionare pot solicita pensionarea și anterior implinirii varstei de 70 de ani;

  • Prevederile referitoare la posibilitatea continuarii activitatii pana la împlinirea vârstei de 70 de ani nu se aplica pensionarilor încadrați în gradul III de invaliditate;

  • Angajatorul are obligația informării persoanelor care desfășoară activități în baza unui contract de munca, a unui raport de serviciu sau a actului de numire in functie, despre posibilitatea continuarii activitatii, depunerea cererii si despre posibilitatea incetarii activitatii dupa exprimarea optiunii de continuare;

  • Constituie contraventie:

  1. Nerespectarea obligatiei de informare a caselor județene de pensii, Casa de Pensii a Municipiului București/caselor de pensii sectoriale, în termen de 30 de zile calendaristice de la exprimarea opțiunii de continuare a activitatii sau de la data încadrării.

  2. Lipsa constatarii cazurilor de indeplinire a conditiilor de pensionare pentru limita de varsta – in lipsa cererii de continuare a activitatii angajatorul trebuie sa constate incetarea de drept a CIM.

9 afișări0 comentarii