• S.S.

Modificari in acordarea concediilor și indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate

Actualizată în: 24 aug. 2021

Prin Ordinul comun al MS și CNAS nr. 1.398/729/2021 au fost aduse mai multe modificari legislatiei privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, dintre care:

  • a fost redusa durata concediilor medicale ce pot fi acordate într-un an de catre medicul de familie pentru incapacitate temporară de muncă, maximul este de 28 de zile calendaristice pe an;

  • la epuizarea celor 28 de zile calendaristice, concediul medical pentru boli obișnuite va putea fi acordat unui asigurat doar de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate / medicul din spital ( in situatia internarii);

  • initial, durata acordării concediului medical poate fi de maximum 4 zile calendaristice pentru concediul medical acordat de medicul de familie și de maximum 15 zile calendaristice pentru concediul medical acordat de medicii de specialitate din ambulatoriu;

Ulterior, se poate continua concediul medical in acord cu cele precizate anterior;

  • medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă cu durata de cel mult 7 zile calendaristice, pentru un episod de boală, în cel puțin două etape, iar prima etapa este de maximum 4 zile calendaristice, cu excepția incapacității temporare de muncă a persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

  • prelungirea CM de catre medicul de familie: la expirarea concediului medical acordat la ieșirea din spital, daca starea sănătății persoanei asigurate nu permite reluarea activității, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical cu maximum 7 zile calendaristice pentru aceeași afecțiune;

  • *Exceptie de la prevederile de mai sus fac bolnavii de tuberculoză; ei beneficiază de concediu medical până la duratele maxime prevăzute de lege.

3 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate