• S.S.

Modificarea Legii nr. 448/2006 - protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Actualizată în: 1 aug. 2020

💊Pastila legislativa

In Monitorul Oficial nr. 648 a fost publicata Legea nr. 145/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, in vigoare din 25 iulie 2020.

Principalele prevederi de interes in relatia angajat - angajator:

Ø Sunt redefinite urmatoarele expresii:

- adaptare rezonabilă la locul de muncă - totalitatea modificărilor făcute de angajator pentru a facilita exercitarea dreptului la muncă al persoanei cu handicap; presupune modificarea şi/sau adaptarea programului de lucru în conformitate cu potenţialul funcţional al persoanei cu handicap, achiziţionarea de echipament asistiv, dispozitive şi tehnologii asistive şi alte măsuri asemenea;

- angajare asistată - opţiunea de angajare care facilitează munca în locurile de muncă obişnuite de pe piaţa competitivă a muncii şi care presupune oferirea de sprijin în căutarea locului de muncă şi la locul de muncă, transport, tehnologii ajutătoare, instruire, specializare şi adaptarea sarcinilor în conformitate cu potenţialul persoanei cu handicap;

- unitate protejată autorizată - entitatea de drept public sau privat, cu gestiune proprie, în cadrul căreia sunt angajate minimum 3 persoane cu handicap, care reprezintă cel puțin 30% din numărul total al angajaților, iar timpul de lucru cumulat al acestora reprezintă cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților, precum și orice formă de organizare, potrivit legii, aleasă pentru desfășurarea unei activități economice de către o persoană fizică deținătoare a unui certificat de încadrare în grad de handicap;

Ø Finanţarea activităţilor, evenimentelor, manifestărilor educative destinate copiilor şi tinerilor cu handicap integraţi în învăţământul de masă/învăţământul special integrat, organizate în învăţământul de masă/învăţământul special integrat, se poate asigura inclusiv prin parteneriat public-privat;

Ø Pentru integrarea persoanelor cu handicap în muncă, angajatorii asigură accesul acestora la ocuparea unui loc de muncă adaptat, în conformitate cu potenţialul funcţional şi capacitatea de adaptare a acestora;

Ø Persoanei cu handicap i se garantează egalitatea de şanse în prestarea activităţii şi i se asigură accesibilizarea locului de muncă şi adaptarea sarcinilor în conformitate cu potenţialul său functional;

Ø Cuantumul amenzilor pentru nerespectarea dispozitiilor legii a crescut cf. art 100.

21 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate