• S.S.

Modificarea Codului Muncii - Legea 213/2020 - ce aduce nou?

Se modifica Legea 53/2003 – Codul Muncii! Principalele modificari aduse prin Legea 213/2020 (MO nr. 893/2020) sunt urmatoarele:


  • pe durata concilierii unui conflict individual de munca oricare dintre părți poate fi asistată de catre un consultant extern specializat in legislatia muncii sau de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este;

  • pe durata concilierii intre parti poate interveni un contract de confidentialitate;

  • la încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părţile pot cuprinde în contract o clauză prin care stabilesc că orice conflict individual de muncă se soluţionează pe cale amiabilă, prin procedura concilierii -> consultant extern specializat în legislaţia muncii care poate fi: avocat, expert în legislaţia muncii sau mediator specializat în legislaţia muncii


 English version below

Law 213/2020 (OJ no. 893/2020) was published, amending Law 53/2003 - Labor Code.

The main changes:

- during the conciliation of an individual labor dispute, either party may be assisted by an external consultant specializing in labor law or by a representative of the trade union of which he is a member of;

- during the conciliation between the parties, a confidentiality contract may intervene;

- at the conclusion of the individual employment contract or during its execution, the parties may include in the contract a clause establishing that any individual labor dispute is resolved amicably, through the conciliation procedure -> external consultant specializing in labor law which may be: lawyer, expert in labor law or mediator specialized in labor law.

14 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate