• S.S.

Directiva privind dreptul de deconectare - propunere de legiferare la nivelul U.E.

Actualizată în: 13 oct. 2020

Lucratul de acasa (sau de oriunde permite compania) a adus cu sine si unele privilegii, economisirea timpului petrecut pe drum, ne aflam mai mult acasa cu cei dragi, dar... a intervenit si dificultatea de a ne deconecta de la atributiile corespunzatoare fisei postului. Directiva privind dreptul de deconectare intervine in contextul estomparii granitei dintre timpul de lucru si timpul liber. Este o intiativa binevenita de echilibrare a vietii private cu viata profesionala.


Contextul digitalizarii a adus numeroase avantaje angajatorilor și lucrătorilor, dar și dezavantaje, deoarece poate prelungi programul de lucru și crește imprevizibilitatea programului de lucru, estompând granițele dintre muncă și viața privată;

- cultura de a fi mereu conectat poate avea un efect dăunător asupra drepturilor fundamentale ale salariatilor (lucrători in sens larg), condițiilor de muncă echitabile (inclusiv o remunerație echitabilă) si limiteaza echilibrul timpului de muncă și a vieții profesionale, a sănătății și siguranței la locul de muncă;


Mai jos, regasiti sinteza propunerilor catre forul legislativ al U.E., privind dreptul de deconectare.

 • Obiect și domeniu de aplicare: directiva stabilește cerințe minime pentru a permite lucrătorilor care folosesc instrumente digitale, inclusiv TIC, în scopuri de muncă, să își exercite dreptul de a se deconecta și să se asigure că angajatorii respectă dreptul lucrătorilor la deconectare;

 • Se aplică sectorului public, cât și celui privat (și tuturor lucrătorilor);

 • „deconectare” înseamnă a nu se angaja în activități sau comunicări legate de muncă prin intermediul instrumentelor digitale, direct sau indirect, în afara timpului de lucru;

 • Statele membre se asigură că angajatorii oferă lucrătorilor mijloacele de a-și exercita dreptul de a se deconecta;

 • Statele membre se asigură că angajatorii înregistrează timpii individuali de lucru într-un mod obiectiv, fiabil și accesibil. Orice lucrător trebuie să aibă permis oricând să solicite și să obțină evidența timpului de lucru.

 • Statele membre se asigură că lucrătorii își pot exercita dreptul de a se deconecta și că angajatorii pun în aplicare acest drept, asigurand cel puțin următoarele condiții de muncă:

 1. aranjamentele practice pentru oprirea instrumentelor digitale în scopuri de lucru, inclusiv orice instrumente de monitorizare sau supraveghere legate de muncă;

 2. modul în care angajatorii înregistrează timpul de lucru;

 3. conținutul și frecvența evaluărilor de sănătate și siguranță ale angajatorilor, inclusiv evaluările riscurilor psihosociale, în ceea ce privește dreptul la deconectare;

 4. criteriile pentru orice derogare a angajatorilor de la cerința lor de a pune în aplicare dreptul unui lucrător de a se deconecta;

 5. criteriile pentru determinarea modului în care trebuie calculată compensația pentru munca prestată în afara timpului de lucru;

 6. măsurile de sensibilizare, inclusiv formarea profesională, care trebuie luate de angajatori în ceea ce privește condițiile de muncă

 • Orice derogare prevăzută la primul paragraf litera (d) trebuie prevăzută numai în circumstanțe excepționale, cum ar fi forța majoră sau alte situații de urgență și sub rezerva ca angajatorul să ofere fiecărui lucrător în cauză motive scrise, care să justifice necesitatea derogării pentru fiecare ocazie cu care se invocă derogarea.

 • Statele membre se asigură că angajatorilor li se interzice discriminarea, tratamentul mai puțin favorabil, concedierea și alte măsuri adverse pe motiv că lucrătorii au exercitat sau au încercat să își exercite dreptul de a se deconecta.

 • In conditiile in care salariatii consideră că au fost concediați pe motiv că și-au exercitat sau au încercat să-și exercite dreptul de a se deconecta, este nevoie de fapte capabile să dea naștere prezumției că au fost concediat pentru astfel de motive, angajatorul trebuie să demonstreze că a fost intemeiata concedierea pe alte motive.

 • Statele membre stabilesc sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și iau măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt implementate.

 • Angajatorii prelucrează datele cu caracter personal numai în scopul înregistrării timpului de lucru al unui lucrător individual.

Vom vedea cate dintre propunerile de mai sus vor fi aprobate sau daca vor fi aprobate de forul legislativ al U.E. Reamintim procesul de legiferare european: Comisia propune actele legislative, care sunt adoptate de Parlament şi Consiliu. Ulterior, Comisia şi statele membre le implementează, iar Comisia trebuie să se asigure că legislaţia europeană este corect aplicată.

28 afișări0 comentarii