• S.S.

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă – ce trebuie sa stim daca suntem angajatori?

Actualizată în: 1 aug. 2020

Ca si in cazul altor obligatii legale, criteriul identificarii necesitatii de a avea un Comitet de securitate şi sănătate în muncă este existenta unui numar minim de angajati (a se vedea Contractul Colectiv de Munca), in acest caz a cel puţin 50 de salariati ai respectivului angajator.


Prin exceptie, in cazul în care condiţiile de muncă sunt grele, vătămătoare sau periculoase, inspectorul de muncă poate cere înfiinţarea acestor comitete şi pentru angajatorii la care sunt încadraţi mai puţin de 50 de salariaţi.


În cazul în care activitatea se desfăşoară în unităţi dispersate teritorial, se pot înfiinţa mai multe comitete de securitate şi sănătate în muncă. Numărul acestora va fi stabilit prin contractul colectiv de muncă aplicabil.


Scopul acestui comitet de securitate şi sănătate în muncă (CSSM) este coordonarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă şi în cazul activităţilor care se desfăşoară temporar, cu o durată mai mare de 3 luni.


În situaţia în care nu exista obligatie legala pentru constituirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă, atribuţiile specifice ale acestuia vor fi îndeplinite de responsabilul cu protecţia muncii numit de angajator.


În vederea realizării sarcinilor ce îi revin medicul de medicina muncii poate propune angajatorului schimbarea locului de muncă sau a felului muncii unor salariaţi, determinată de starea de sănătate a acestora.


Printre atributiile medicului de medicina muncii se regaseste si stabillirea anuala a unui program de activitate pentru îmbunătăţirea mediului de muncă din punct de vedere al sănătăţii în muncă pentru fiecare angajator.

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă avizeaza elementele programului (specifice fiecarui angajator).


Totodata, medicul de medicina muncii este membru de drept în comitetul de securitate şi sănătate în muncă.


Angajatorul trebuie să întocmească un plan de prevenire şi protecţie care va fi revizuit ori de câte ori intervin modificări ale condiţiilor de muncă, la apariţia unor riscuri noi şi în urma producerii unui eveniment. Planul de prevenire si protectie se supune analizei lucratorilor si/sau reprezentantilor lor sau comitetului de securitate si sanatate în munca, dupa caz, si trebuie sa fie semnat de angajator.


Angajatorul trebuie sa prezinte, cel putin o data pe an, comitetului de securitate si sanatate în munca un raport scris care va cuprinde situatia securitatii si sanatatii în munca, actiunile care au fost întreprinse si eficienta acestora în anul încheiat, precum si propunerile pentru planul de prevenire si protectie ce se vor realiza în anul urmator.

16 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate