• S.S.

Ce tipuri de concediu pot fi solicitate?

Actualizată în: 1 aug. 2020

Poate nu este cunoscut de toata lumea, insa concediul reglementat in legislatia romaneasca imbraca multe forme. Care sunt posibilitatile vom afla din cele ce urmeaza.

 • Concediul de odihna

- minimul legal este de 20 de zile;

- stipulat in contractul individual de munca si/sau in contractele colective de munca

- efectuare in natura, in perioada in care a fost programat, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege sau atunci cand, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat, potrivit art. 149 din Codul muncii;

- compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii CIM (cf. 146 al. 3 din Codul Muncii);

 • Concediu suplimentar pentru fertilizare“in vitro”

- un tip de concediu mai nou aparut in legislatia interna ofera salariatei 3 zile /an pentru procedura de fertilizare «in vitro», astfel:

a) 1 zi la data efectuarii punctiei ovariene;

b) 2 zile începand cu data efectuarii embriotransferului.


 • Concediu suplimentar pentru anumite categorii de salariati/anumite categorii de persoane (ex. handicap, etc)

- salariatii care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare, nevazatorii, alte persoane cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare.


 • Concediul pentru formarea profesionala

- fara plata: la solicitarea salariatului, pe perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa; de concediu să fie înaintată angajatorului cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare profesională, domeniul, durata acestuia şi denumirea instituţiei de formare profesională;

-> cererea poate fi refuzata numai daca absenta salariatului ar prejudicia grav desfasurarea activitatii angajatorului;

- cu plata: in cazul in care angajatorul nu si-a respectat obligatia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesionala, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesionala, platit de angajator, de pana la 10 zile lucratoare sau de pana la 80 de ore;


 • Concediul fara plata pentru studii sau pentru interese personale

- se acorda la cerere, iar durata se stabileste de comun acord;


 • Concediul pentru incapacitate temporara de munca

- Poate dura maxim 183 de zile în interval de 1 an, socotită din prima zi de îmbolnăvire;

incepând cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de către medicul specialist până la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale;

- Durata de acordare a concediului pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale.


 • Concediul de risc maternal

- Este concediul de care beneficiază urmatoarele salariate pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lor şi/sau a fătului ori a copilului lor:

a) salariata gravidă - femeia care anunţă în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate şi anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care să îi ateste această stare;

b) salariata care a născut recent - femeia care şi-a reluat activitatea după efectuarea concediului de lăuzie şi solicită angajatorului în scris măsurile de protecţie prevăzute de lege, anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a născut;

c) salariata care alăptează - femeia care, la reluarea activităţii după efectuarea concediului de lăuzie, îşi alăptează copilul şi anunţă angajatorul în scris cu privire la începutul şi sfârşitul prezumat al perioadei de alăptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens;

- Durata: 120 de zile calendaristice si se acorda la recomandarea medicului (salariata va anexa, pentru angajator, un document medical)


 • Concediul de maternitate

Are o durata o fixă de 126 de zile calendaristice, care, de regula, se împarte în mod egal între concediul pentru sarcină (denumire anterioara: concediul prenatal) şi concediul pentru lăuzie (denumire anterioara: concediul postnatal), respectiv 63 de zile calendaristice pentru fiecare;

Acordare: de catre medicul de familie si/sau de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie care asista gravida.

Concediul medical prenatal se acorda, in exclusivitate, pentru sarcina, si nu pentru afectiuni ce pot interveni pe parcursul sarcinii, fara legatura cu sarcina.

Daca se constata o sarcina dificila, este posibil ca medicul sa acorde un concediu prenatal cu o durata mai mare (ex. maxim 84 zile inainte de data prezumata a nasterii);

- in conditiile in care salariata a beneficiat de cel putin 1 zi de concediu de sarcina, celelalte zile din acest tip de concediu se reporteaza si intregesc durata concediului de lauzie;

- in cazul decesului mamei copilului în timpul naşterii sau în perioada concediului de lăuzie, tatăl copilului beneficiază de restul concediului neefectuat de către mama;

Atentie: reluarea activitatii dupa concediu de maternitate nu poate fi facuta decat dupa minim 42 de zile calendaristice dupa nasterea copilului (cel mai devreme din a 43-zi de la nasterea copilului);


 • Ore de invoire pentru consultatii prenatale

Pot cumula maxim 16 ore/luna.

Acordarea se face in baza cererii depusa de salariata gravida, la care aceasta va atasa adevrinta medicala privind efectuarea controalelor pentru care s-a invoit.

Orele de invoire nu afecteaza drepturile salariale (se platesc ca si cum salariata ar fi prezenta)


 • Concediul paternal

De cele 10 zile lucratoare aferente cursului de puericultura, tatal beneficiaza o singura data.

Durata: 5 zile lucrătoare si in cazul în care tatăl copilului nou-născut a obţinut atestatul de absolvire a cursului de puericultură, durata concediului paternal se majorează cu 10 zile lucrătoare;

Se acorda la cerere, în primele 8 săptămâni de la naşterea copilului, justificat cu certificatul de naştere al acestuia, din care rezultă calitatea de tată a petiţionarului


 • Concediul pentru cresterea copilului

Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultura, supuse impozitului pe venit pot beneficia de acest tip de concediu.

Acesta poate dura pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.


 • Concediul pentru îngrijirea copilului (cu dizabilitate) până la vârsta de 7 ani

Pentru copilul cu dizabilitate care a împlinit vârsta de 3 ani, oricare dintre părinţii fireşti sau una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă beneficiază de un concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani, după cum urmează:

a) în continuarea concediului de crestere a copilului; b) oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 7 ani, pentru persoanele care au beneficiat de concediul pentru creşterea copilului;

c) oricând, începând cu împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, pentru persoanele care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la lit. a) şi b), dar care în ultimele 12 luni înainte de solicitarea acestui concediu au realizat venituri supuse impozitului sau au realizat perioade asimilate.


 • Concediul pentru ingrijirea copilului bolnav

Asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

in cazul copilului cu afecţiuni grave, asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 16 ani.

Medicul de familie - poate acorda cel mult 14 zile calendaristice (intr-o etapa sau mai multe), pentru aceeasi afectiune.

Medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital – poate acorda cel mult 30/31 de zile calendaristice.

Medicul specialist/medicul expert al asigurarilor sociale – poate acorda peste limitele de mai sus in anumite conditii si in functie de diagnosticul copilului.

Acordarea este justificata de un certificat medical eliberat de medic.


 • Concediul medical pentru accident de munca sau boala profesionala

- in situaţii temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicale şi profesionale a asiguratului, medicul curant poate propune prelungirea concediului medical peste 180 de zile, prelungire care se poate face pentru cel mult 90 de zile, în funcţie de evoluţia cazului şi de rezultatele acţiunilor de recuperare;

- boala profesională este afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă.


 • Concediul pentru carantina

Concediul si indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita prin certificatul eliberat de directia de sanatate publica.


 • Concediul de acomodare

- adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit Codului fiscal, (..), poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizaţie lunară;

- concediul de acomodare şi plata indemnizaţiei încetează începând cu ziua următoare celei în care se produce una dintre următoarele situaţii:


 

a) a expirat perioada maximă de un an prevăzuta pentru concediul de acomodare;

b) la cererea persoanei îndreptăţite;

c) copilul a împlinit 18 ani;

d) a avut loc decesul copilului;

e) persoana îndreptăţită care urma să adopte în calitate de persoană singură a decedat;

f) a rămas definitivă hotărârea judecătorească privind revocarea încredinţării în vederea adopţiei.


Alte aspecte ce pot surveni in legatura cu tipurile de concediu

 1. Care dintre acestea reprezinta suspendari ale contrcatului individual de munca si se inregistreaza in REVISAL?

 2. Ce se intampla daca angajatorul are nevoie de salariatul sau cat timp acesta se afla in concediul de odihna?

 3. Concediul si vechimea in munca - corelari.

 4. De ce alte drepturi beneficiaza persoanele care ingrijesc un copil cu dizabilitate?

11 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate