• S.S.

Aplicarea stampilei - da sau ba?

Incepand cu 11 octombrie 2019, data la care a intrat in vigoare Legea 169/2019 (publicata in Monitorul Oficial nr. 815 din 8 octombrie 2019) este inlaturata obligatia de a solicita persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat, entitatilor fara personalitate juridicas şi persoanelor juridice de drept public (institutii publice) aplicarea stampilei pe declaratii, cereri, contracte sau orice alte documente sau inscrisuri.

Daca aceasta este solicitata de către persoana din cadrul unei institutii sau autoritati publice constituie abatere disciplinară şi atrage raspunderea disciplinara a acesteia, conform prevederilor legale.
Legea 169/2019 prevede in continuare ca persoanele juridice de drept public nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituţiile sau autorităţile publice ori emise sau încheiate în relaţia cu instituţiile sau autorităţile publice. Totodata, persoanele juridice de drept public nu au obligaţia de a aplica stampila pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relatia dintre acestea si persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, entităţile fără personalitate juridica.


Prin exceptie, aceste prevederi nu se aplică instituţiilor sau autorităţilor publice carora prin acte normative de rangul legii, cu caracter special fata de prezenta ordonanta, li se impune expres folosirea stampilelor.

6 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate